Wetswijzigingen per 1 juli 2017 voor MKB

Door Ilona Niessen

1 juli 2017

Het is weer zover. Als ondernemer moet je rekening houden met een aantal wetswijzigingen die vanaf vandaag van kracht zijn.

Financieelenzo zet de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rijtje:

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Heeft u als MKB'er een BV? En heeft u pensioen opgebouwd in uw eigen onderneming? Vanaf 1 juli is het voor DGA's niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor bestaande pensioenvoorzieningen van de directeur-generaal in zijn BV is er een overgangsregeling. Het opgebouwde pensioen kunt u via een regeling afkopen en vrij maken. Of u kiest ervoor uw opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een oudedagsverplichting.

Wijzigingen in Arbowet

Heb jij als MKB'er personeel in dienst? Dan zijn de wijzigingen in de arbowet per 1 juli 2017 van belang:

  • Elke werknemer moet langs kunnen gaan bij de bedrijfsarts
  • Werkgevers zijn verplicht een inloopspreekuur te organiseren bij de bedrijfsarts zodat werknemers hier onder werktijd terecht kunnen
  • Werknemers zijn vrij een second opinion te vragen bij een bedrijfsarts buiten het bedrijf
  • Werkgever is verplicht de kosten van second opinion te vergoeden
  • Bedrijfsarts moet elke werkplek van het bedrijf kunnen bezoeken

Betaaltermijnen niet langer dan 60 dagen

De betaaltermijn is nu van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt de afnemer de factuur pas na 30 dagen, dan is hij van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Een betaaltermijn langer dan 60 dagen is niet meer mogelijk. Dit geldt voor grote ondernemingen die een overeenkomst sluiten met ZZP'ers of het MKB.

Leeftijd minimumloon gaat omlaag

Heb jij als MKB'er personeel in dienst, hou er dan rekening mee dat vanaf 1 juli 2017 werknemers vanaf 22 jaar recht hebben op het volledige wettelijke minimumloon. Ook het loon van 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Dit is om te voorkomen dat werkgevers voor jongere, goedkopere arbeidskrachten kiezen. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt bovendien verhoogd naar 1.565,40 euro per maand bij een volledig dienstverband.

Compensatie storingen telefonie, internet en televisie

Internet- en telecombedrijven zijn per 1 juli 2017 verplicht hun klanten bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten te compenseren. Deze verplichting geldt bij een storing langer langer dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. De internet- of telecombedrijven zijn vrij om de vorm van compensatie te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. De compensatieregeling moeten de internet- en telecombedrijven opnemen in de algemene voorwaarden.

Wijziging pachtnormen bij akkerbouw- en melkveebedrijven

Vanaf 1 juli 2017 zijn er nieuwe pachtnormen van kracht voor ondernemers met een akkerbouw- of melkveebedrijf. Nederland kent 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In alle pachtprijsgebieden dalen de pachtnormen ten opzichte van de pachtnormen 2016.

Terug