Periodieke giften

Door Ilona Niessen

21 augustus 2020

Geef je aan het goede doel. Dan kan je dat een belastingvoordeel opleveren bij de aangifte inkomstenbelasting. Lees in dit artikel over de regels van periodieke giften.

Wat is een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift die aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Het maakt daarbij niet uit of je in één keer uitbetaald aan de instelling of vereniging of dit in meerdere bedragen over het jaar verspreidt.

  • De jaarlijkse gift geef je minimaal 5 jaar achter elkaar.

  • Je hebt in een overeenkomst de periodieke gift vastgelegd.

De periodieke gift moet zijn vastgelegd met de modelovereenkomst van de Belastingdienst of notariële akte. Vanaf 2014 is een notariële overeenkomst niet meer verplicht. Bewaar de overeenkomst in je administratie, de Belastingdienst kan hiernaar vragen.

Periodieke giften volledig aftrekbaar

Het belastingvoordeel periodieke giften is enorm. Zij zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Er geldt geen drempel of maximum aan de aftrek. Periodieke giften zijn alleen volledig aftrekbaar als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt niets in ruil voor de gift.
  • Je gift gaat naar een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) of naar een verenging.
  • Je moet kunnen aantonen dat de gift heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met een bankafschrift.

Wanneer is een instelling een ANBI?

Of een instelling een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) is, kun je eenvoudig zelf controleren. Gebruik hiervoor dit programma van de Belastingdienst om een ANBI op te zoeken.

Periodieke gift aan verenging

Je periodieke gift aan een vereniging is alleen aftrekbaar als de vereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. De vereniging heeft minimaal 25 leden
2. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Daarvoor moet de vereniging via een notaris zijn opgericht en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
3. De vereniging heeft geen winstdoelstelling

Voldoet de verenging niet aan deze voorwaarden? Dan is een periodieke gift aan deze vereniging niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

Tip:

Doe je jaarlijks een gift, maar heb je dat niet vastgelegd in een overeenkomst? Overweeg dan om dit te doen. Bij een periodieke gift is er geen drempel en maximum voor de aftrek, mits de gift aan de voorwaarden voldoet. Het belastingvoordeel periodieke gift is dermate groot in vergelijking met een gewone gift dat het de overweging zeker loont. Benut elk voordeel!

Een gift die je deed vóór het sluiten van de overeenkomst, telt helaas niet meer mee voor de periodieke gift. Deze wordt belastingtechnisch gezien als een gewone gift.

Extra belastingvoordeel gift aan culturele ANBI

Een culturele ANBI is een algemeen nut beoogde instelling dat zich bezig houdt met kunst en cultuur. Je kunt hierbij denken aan een museum, schouwburg of monument. Een gift aan een culturele ANBI kent een extra belastingvoordeel. Elke periodieke gift aan een culturele ANBI mag namelijk worden verhoogd met 25% tot een maximum van €1.250,-

Voorbeeld 1:

Meneer Verbeek geeft een periodieke gift van €700,- aan een culturele ANBI. Hij mag de aftrek met 25% verhogen, dus met €175,-. Daarmee blijft hij onder de €1.250,-. Hij kan de aftrek maximaal benutten omdat hij €875,- (€700,- + €175,-) mag aftrekken.

Voorbeeld 2:

Mevrouw Smit geeft een periodieke gift van €6.000,- aan een culturele ANBI. Zij mag de aftrek met 25% verhogen, dus met €1.500,-. Daarmee overschrijdt zij de €1.250,- met €250,-. Zij kan maximaal €7.250,- (€6.000,- + €1.250,-) aftrekken.

Fiscale partner?

Heb je een fiscale partner? Tel dan de giften van jou en je fiscale partner bij elkaar op om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel periodieke giften.

Finna administratiekantoor

Ben jij werkzaam als zzp'er, freelancer of (startende) ondernemer en op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd! Kijk voor alle informatie op www.finna.pro.

Terug