Vervoerskosten bij ziekte of invaliditeit

Door Ilona Niessen

6 mei 2020

Voor jezelf, je fiscale partner of je kinderen jonger dan 27 jaar mag je de werkelijke reiskosten naar een arts of een ziekenhuis aftrekken bij de belastingaangifte. Lees hier alles over de aftrekbare reiskosten wegens ziekte of invaliditeit.

Aftrekbare vervoerskosten voor artsenbezoek

De meeste zorg die we nodig hebben wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Reiskosten voor artsenbezoek zijn vaak voor eigen rekening. Gelukkig betaalt de Belastingdienst wel een deel mee. Vervoerskosten voor artsenbezoek zijn namelijk aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Vervoerskosten bij ziekte en invaliditeit aftrekbaar voor wie?

Het aftrekken van vervoerskosten bij ziekte en invaliditeit is mogelijk voor jezelf, je fiscale partner of thuiswonende kinderen jonger dan 27 jaar.

Het betreft reiskosten naar de arts en terug alsmede vervoerskosten naar een andere locatie als deze locatie is aangewezen voor de behandeling door de arts. Alleen de kosten waarvoor je geen vergoeding ontvangt van de zorgverzekeraar, werkgever, UWV, gemeente of het Rijk en welke ook niet vallen onder het eigen risico zijn aftrekbaar.

De vervoerskosten naar de huisarts, tandarts en medisch specialist zijn zonder meer aftrekbaar. Reiskosten naar de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut zijn alleen aftrekbaar met een verklaring van de behandelend arts.

Welke vervoerskosten aftrekbaar?

Maak jij door ziekte of invaliditeit vervoerskosten? Dan kun je de volgende kosten aftrekken bij de belastingaangifte:

 • autokosten
 • taxikosten
 • kosten voor openbaar vervoer
 • kosten voor ambulancevervoer

De werkelijke vervoerskosten voor artsenbezoek en terug zijn aftrekbaar in de belastingaangifte. De werkelijke kosten van openbaar vervoer, taxi en ambulance zijn niet zo moeilijk te berekenen. Dit zijn de kosten die voor deze ritten in rekening zijn gebracht.

Werkelijke autokosten

De werkelijke autokosten moet je berekenen voor de ritten naar artsen.
Volgens de website van de Belastingdienst gaat het bij autokosten om kosten voor:

 • brandstof
 • motorrijtuigenbelasting
 • wegenbelasting
 • verzekering
 • afschrijving
 • onderhoud en reparatie
 • parkeergelden
 • overige kosten, als schoonmaakkosten

De autokosten moeten per kilometer worden berekend. Tel hiervoor alle autokosten bij elkaar op en deel het door het totaal aantal gereden kilometers in het jaar.

Dat bedrag vermenigvuldig je met het aantal gereden kilometers in verband met ziekte of invaliditeit, waarvoor je geen vergoeding hebt ontvangen van de zorgverzekeraar, werkgever, UWV, gemeente of het Rijk en welke ook niet vallen onder het eigen risico.

De uitkomst zijn de werkelijke autokosten voor ziekte en invaliditeit. Deze kosten kunnen worden opgenomen in de belastingaangifte.

Tip voor parkeergelden

Je kunt ervoor kiezen parkeergelden, uitgegeven bij vervoer wegens ziekte of invaliditeit, mee te nemen in de kilometerprijs. Doe je dit niet, dan kun je de parkeergelden apart opnemen bij de aftrekbare autokosten. Dit is vaak voordeliger.

Finna administratiekantoor

Ben jij werkzaam als zzp'er, freelancer of (startende) ondernemer en op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd!
Kijk voor alle informatie op www.finna.pro..

Terug