De ins en outs van de vrijwilligersvergoeding

Door Ilona Niessen

15 oktober 2020

Doe jij vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij een sportverenging, buurtwerk of in de zorg? En krijg je hiervoor een vergoeding? Op grond van de vrijwilligersregeling wordt dit niet gezien als dienstbetrekking als de vergoeding onder een maximum blijft. Lees in dit artikel meer over de vrijwilligersvergoeding.

Wanneer vrijwilliger

Je bent vrijwilliger als je werkzaamheden aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

 • Je verricht werkzaamheden voor:

  • een organisatie die niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting;
  • een vereniging of stichting dat zich bezig houdt met sport;
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • Je bent niet in dienst bij deze organisatie, sportvereniging, -stichting of ANBI;

 • De werkzaamheden die je uitvoert horen niet bij je beroep;

 • De vergoeding die je voor deze werkzaamheden krijgt is zo laag dat dit niet in verhouding staat met de omvang en de tijdsbesteding van het werk.

Vrijwilligersvergoeding bij leeftijd vanaf 22 jaar

Krijg je voor je inzet een vergoeding en ben je ouder dan 21 jaar? Je krijgt maximaal een vergoeding voor:

 • De werkelijk gemaakte kosten met een maximum van €170,- per maand of €1.700,- per jaar.
 • Je inzet van maximaal €5,- per uur, met een maximum van €170,-per maand en €1.700,- per jaar

Vrijwilligersvergoeding bij leeftijd jonger dan 21 jaar

Krijg je voor je inzet een vergoeding en ben je jonger dan 21 jaar? Je krijgt maximaal een vergoeding voor:

 • De werkelijk gemaakte kosten met een maximum van €170,- per maand of €1.700,- per jaar.
 • Je inzet van maximaal €2,75 per uur, met een maximum van €170,- per maand en €1.700,- per jaar

Vrijwilligersvergoeding onbelast

Krijg je alleen deze vergoedingen conform het maximum? Dan zijn deze vergoedingen onbelast onder de vrijwilligersvergoeding. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet door te geven aan de Belastingdienst en er dus ook geen loonheffingen over af te dragen. Jij hoeft de vergoedingen ook niet op te geven voor de inkomstenbelasting.

Vrijwilligersvergoeding belast

Is je vergoeding hoger dan het maximum per uur, per maand of per jaar? Of krijg je meer kosten vergoed dan de werkelijke gemaakte kosten? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en de tijdsbesteding van je werkzaamheden. De vergoeding is 'marktconform' en wordt belast voor loon- en inkomstenbelasting. De regels voor een gewone dienstbetrekking zijn hiermee van kracht en er is geen sprake meer van een vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties

Doe je vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties? En ontvang je daarbij in totaal meer dan €170,- per maand of €1.700,- per jaar? Dan geldt de vrijstelling niet voor jou als vrijwilliger zelf en moeten de vergoedingen worden aangegeven voor de inkomstenbelasting over dat jaar. De organisaties waar je vrijwilligerswerk doet, hebben hier geen hinder van.

Vrijwilligerswerk en bijstandsuitkering

Krijg je een vergoeding voor het vrijwilligerswerk en heb je tevens een bijstandsuitkering? Als het maximum van €170,- per maand en €1.700,- per jaar niet wordt overschreden heeft de vrijwilligersvergoeding geen invloed op de hoogte van de bijstandsuitkering. Wel ben je in dat geval verplicht om bij je gemeente aan te geven dat je vrijwilligerswerk doet en hiervoor een vergoeding krijgt.

Finna administratiekantoor

Ben jij op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd! Kijk voor alle informatie op www.finna.pro.

Terug