Aangifte inkomstenbelasting doen 2016

Door Ilona Niessen

5 maart 2017

De aangifte inkomstenbelasting 2016 moet weer worden ingevuld. Dit artikel geeft tips om zo eenvoudig mogelijk door je aangifte heen te lopen. Ook gaan wij in op wanneer aangifte inkomstenbelasting moet worden gedaan en op welke manieren de aangifte kan worden ingediend.

Wanneer aangifte inkomstenbelasting

Wanneer aangifte inkomstenbelasting moet worden ingevuld, is uiteraard alleen van belang als je ook echt aangifte moet doen. Als je van de belastingdienst bericht hebt ontvangen dat je aangifte IB 2016 moet invullen, dan moet je dit doen vóór 1 mei 2017. Dit staat ook in de brief vermeld.

Hoe aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting 2016 kan worden ingediend zoals jij het wilt: Online via Mijn Belastingdienst of met je tablet of mobiel via de app van de Belastingdienst (IOS of Android). Laat de jaarlijks terugkerende gegevens alvast automatisch voor je invullen, dat scheelt tijd. Maar controleer wel of de gegevens die automatisch zijn ingevuld, correct zijn weergegeven.

Tips aangifte inkomstenbelasting 2016

Het klinkt net of het heel simpel is, je aangifte inkomstenbelasting 2016 doen. Toch is het altijd even lastig, want je doet de aangifte ook maar eenmaal per jaar.

Het helpt om de volgende gegevens alvast op te zoeken vóórdat je de aangifte gaan invullen.

Persoonlijke gegevens:

 • Je burgerservicenummer
 • Het burgerservicenummer van je eventuele partner (als je een fiscaal partnerschap hebt)
 • Het burgerservicenummer van je eventuele minderjarige kinderen
 • Je DigiD
 • Het DigiD van je eventuele partner (als je een fiscaal partnerschap hebt)

Inkomsten:

 • Je jaaropgaven over 2016
 • Opgaven van ontvangen alimentatie (indien van toepassing)

Bankrekeningen:

Het jaaroverzicht 2016 van je betaalrekeningen, spaarrekeningen en beleggingen (indien van toepassing)

Uitgaven (indien van toepassing):

 • WOZ-waarde van je woning met peildatum 1 januari 2015
 • Jaaropgave van je hypotheek
 • Betalingsbewijzen van zorgkosten
 • Betalingsbewijzen van giften
 • Betalingsbewijzen van betaalde studiekosten
 • Betalingsbewijzen van betaalde alimentatie
 • Betalingsbewijzen van lijfrentepremies
 • Betalingsbewijzen van premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Gegevens van leningen of schulden
 • Gegevens van ontvangen studiefinanciering in 2016
 • Gegevens van dividend ontvangen in 2016
Terug